About

 

Ulf Nilsen. Foto: Agnete Brun

Motsetninger er kraften som driver mine bilder. Hvert bilde har sin avsluttende
historie, som består av mange verdener. Abstrakte tegn – bilder fra media
– figurative scener og historiske tanker, er impulser som utgjør min visuelle
ikongrafi. Mitt billedspråk er en søken etter å forene ulikheter som det
figurative og det abstrakte. Gjennom det maleriske som består av å avdekke
og overlappe reflekterer jeg om bevisste og ubevisste sider av meg selv.
- Ulf Nilsen

Watch video with interviews from “Sentimento del Tempo”


Opposites generate the energy in my paintings. Each picture is a complete

image comprising an agglomeration of many aspects. Abstract signs,
pictures from media, figurative scenes and historical thoughts are impulses
which comprise my visual  iconography. My language of imagery portrays
a desire to connect inequilateral components in figuration and abstraction.
Through my painterly process of both overlapping and revealing, I reflect on
conscious and unconscious aspects of myself. – Ulf Nilsen